Deze actie is beëindigd

Hartelijk dank voor uw interesse.
Deze actie was geldig t/m 30 juni 2012 en is dus helaas verlopen.

www.natuurmonumenten.nl

Algemene deelnamevoorwaarden lezersaanbieding Plus Magazine april 2012

Deze deelname voorwaarden zijn van toepassing op de Lezersaanbieding van Natuurmonumenten in het Plus Magazine van april 2012.

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Deelname

Artikel 3 Wijze van deelname

Artikel 4 Verzending

Artikel 6 Slotbepaling